Mingma Sherpa, Bill, Tshering Futi Sherpa (Mingma & Nawang’s daughter) Nawang Sherpa (Mingma’s wife’s)