Mingma-Sherpa-Bill-Tshering-Futi-Sherpa-Mingma-Nawangs-daughter-Nawang-Sherpa-Mingmas-wifes